baseman.dk

 

 
  menu   Rejser og klimaet   tilbage
     

ClimateCare

At rejse er at leve. Men det er ikke uden problemer at fragte sig selv og de tunge kufferter rundt i verden.
Vi turister, som rejser så langt pengene rækker, for at opleve natur og kultur på fremmede steder, burde om nogen have interesse i, at der gøres en indsats for netop at sikre overlevelsen af natur og kultur.

Der er blandt forskere almindelig enighed om at udledningen af CO2 er en af de helt store syndere i forringelsen af vores klima. En meget stor del af denne CO2 stammer fra afbrænding af fossilt brændsel.

En effektiv metode at begrænse udledningen af CO2 er at undgå at lade sig transportere rundt med skib, fly eller bil, og i stedet blive hjemme. Det næstbedste er at kompensere for den miljøbelastning, som rejsen har forårsaget. Det værste du kan gøre, er at undlade at gøre noget!

På de rejsetip-sider, som bærer climatecare logoet, er den CO2 som er blevet udledt ved flyrejsen ud og hjem blevet kompenseret.
Det vil sige at der er kompenseret for CO2 -belastningen, ved at beregne den udledte CO2. Denne mængde er modregnet hos Climate Care, som støtter projekter i udviklingslande, der skal forsyne lokalbefolkningen med effektiv og miljømæssigt fornuftig energi - og os alle med en lidt sundere Jord.

Mere information om projekterne der støttes, kan findes på følgende link (tekst på engelsk): www.jpmorganclimatecare.com

 
   

© Baseman.dk